INCERCARI DE LABORATOR
 
Firma noastra poate executa urmatoarele încercari de laborator:
 
Încercari climatice

Temperatura cuprinsa în intervalul :
• -40°C ÷ 180°C fara controlul rH
• +10°C ÷ 90°C cu rH între 10% si 98%

Încercari de electrosecuritate

• Masurarea si determinarea impedantei între borna de legare la pamânt de protectie si partile metalice accesibile.
• Masurarea în conditii normale si conditii de prim defect a :
    • curentilor de scurgere la pamânt ;
    • curentilor de scurgere prin carcasa;
    • curentilor de scurgere prin pacient;
    • curentului auxiliar de pacient.
• Masurarea si determinarea rigiditatii dielectrice.

Încercari compatibilitate electromagnetica

Încercari de testare a imunitatii:
• la trenuri de impulsuri rapide - electrical fast transient;burst immunity tests
• la scaderi de tensiune, întreruperi de scurta durata si variatii de tensiune - voltage dips, short interruptions and voltage variations immunity tests
• la câmp magnetic de frecventa retelei - power frequency magnetic field immunity tests
• la câmp magnetic de impuls - puls magnetic field immunity tests


Laboratorul de încercari pentru dispozitive medicale este în directa corelare cu prevederile directivei 93/42/EEC aplicabile si ale legislatiei nationale.

 

FIZIOTERAPIE: ELECTROTERAPIE - ATM11 - ATM21 - HIDROTERAPIE - ATM31 - ACCESORII si PIESE DE SCHIMB
AUTOMATIZARI : LINII DE AMBALARE - MASINI DE AMBALAT GRAVIMETRICE - MASINI DE AMBALAT VOLUMETRICE
AUTOMATIZARI si MONITORIZARI PARAMETRI FIZICO-CHIMICI - SERVICE : APARATURA MEDICALA
APARATURA ELECTRICA SI ELECTRONICA - ELECTROSECURITATE


© 2011 DATRONIX COMPUTER SRL